آفات خدمتگزاری - نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
 
 
 
»» آفات خدمتگزاری

آفات خدمتگزاری

خدمتگزاری , مانند هر عمل دیگری , ممکن است در حین انجام و یا پس از آن , گرفتار آفات گردد بدین شرح :

1. منت و آزار

چه بسا خدمتی در مرحله انگیزه و صحنه عمل , صحیح و خدایی انجام پذیرداز لحاظ شکل و قالب به شایستگی به فرجام برسد ولی پس از اتمام , گرفتار آفت و به ضدارزش تبدیل شود. مانند: بذری که در زمین آماده پاشیده می شود و به محصول دهی هم می رسد,اما پیش از بهره برداری , دچار آفت می گردد.

منت , همه جا محکوم است منت , نیشی است که نوش خدمت رااز بین می برد. خداوند, ضمن فرمان به انجام صدقه وانفاق ,از هرگونه عملی که ارزش و مقدار آن را نابود سازد نهی می کند:

لاتبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی 1 ... علی (ع) خطاب به مالک , و همه دولتمردان , هشدار می دهد که مبادا خدمات عمومی و فعالیتهای مردمی را با منت و... آلوده سازند:

ایاک والمن علی رعیتک باحسانک اوالتزید فیما کان من فعلک اوان

تعدهم فتتبع موعدک بخلفک ... فان المن یبطل الاحسان 2 .

بپرهیز که با نیکی خود بر رعیت منت بگذاری , یا آنچه کرده ای بزرگ شماری یا آنان را وعده ای دهی و در وعده خلاف آری , که منت نهادن ارج نیکی را ببرد.

دراین راستاست که امام سجاد[ ع] یکی از مکارم اخلاق را خدمت بی منت دانست واز خداوند طلب می کند:

واجر للناس علی یدی الخیر و لاتمحفه بالمن 3 .

خدایا! خیر و نیکی و خدمت را به دست من روان ساز و آن را به منت نهادن تباه مساز.

روشن شد که اسلام , به ارزشهای اجتماعی اشخاص و حیثیت مردم تاکید می ورزد و هر خدمت و کارنیکی را که ارزشها و موقعیت افراد را نادیده بینگارد, طرد و مهرابطال بر آن می زند.

2. ریا و شهرت طلبی

هر عملی و خدمتی , صاف و خالص آن از جایگاه ارزشی برخورداراست . خدمتی که برای آوازه و زیبا جلوه دادن اعمال و رفتار و خوش نامی عرضه گردد, آلوده است و در پیشگاه حق غیرمقبول .این آفت , روح عمل را می میراند و آن را قالبی بی محتوی جلوه می دهد.

قرآن مجید, به انفاق و خدمات عمومی و مردمی تاکید می کند ولی اعمال برخاسته از شهرت طلبی را نمی پذیرد و آن را ناشی از عدم اعتقاد به خداوند و روز جزا می داند.

کالذی ینفق ماله رثاءالناس و لایومن بالله والیوم الاخر فمثله کمثل

صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلدا, لایقدرون علی شی ء مما کسبوا 4 .

ای ایمان آورندگان ! همانند آن که اموال خود رااز روی ریا و خودنمایی انفاق می کند و به خداوند و روز قیامت ایمان ندارد... مباشید زیرا, فرجام او فرجام آن کوه خاراست که بر روی آن قشری از خاک متراکم را به صورت بوستان و کشتزاری پرثمر پرورده باشند و باران دانه درشتی سیل آسیا ببارد و قشر خاک را بلغزاند و در هم بپیچد که جز صفحه خارای صاف و براق بر جای نماند و کشتکار,از مزرعه و بوستانی که پرورده , چیزی به دست نیاورد.

3. زیاده روی

دراعمال و رفتار,اعتدال بایسته است و خروج ازاعتدال و راه میانه , تباهی آور و آفت زا.

اسلام در همه برنامه های فردی واجتماعی ,اصل میانه روی را پذیرفته و به پیروانش سفارش نموده است . با دوستیها, تشریفات ,اسراف و تبذیرها که در پیرامون خدمات و کارهای خیرانجام می گیرد. موردامضای اسلام نیست واز آن نهی شده است در خدمات عمومی و مردمی , باید کوشش شود که این آفت بنیاد برافکن راه نیابد.

اسراف و تبذیر در هر کجا که راه یابد, تباهی آفرین است و عمل را, هر چند مقدس وارزشمندازاوج به حضیض می آورد و چه بسا, تبدیل به ضدارزش می کند. قرآن , ضمن تاکید و تشویق به انفاق و هرگونه کار نیک اجتماعی , به این نکته نیزاشاره می کند:

والذین اذاانفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. 5

هم آنان که چون انفاق کننداز حد لازم عدول نکنند و کوتاه هم نیایند بلکه در میان افراط و تفریط, حداعتدال را در پیش گیرند, که قوام زندگی رااز دست ندهند.

در همین باره :

ولاتجعل یدک مغلوله الی عنقک ولاتبسطها کل البسط 6 .

نه دست خود رااز روی خست برگردن ببند و نه به سخاوت یکباره بگشای ...

آنچه بیان شد, نگاهی بود گذرا به برخی از آفتها و ضدارزشها در خدمتگزاری .البته دراینجا ناگفته بسیاراست و ذکر مصادیق و موارد بی شمار که مجالی دیگر می طلبد.

پانوشتها:

1. سوره بقره , آیه 264.

2. نهج البلاغه , نامه .45.

3. صحیفه سجادیه , دعای مکارم الاخ