خدمترسانی به دیگران، رمز رابطه با ولی خدا - نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
 
 
نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
 
 
 
»» خدمترسانی به دیگران، رمز رابطه با ولی خدا

خدمت‌رسانی به دیگران، رمز رابطه با ولی خدا

علی‌بن یقطین از ارادتمندان و موالیان امام موسی‌بن جعفر(ع) است که با پنهان‌داشتن دلبستگی خود به امام و با اذن ایشان، در حال تقیه به وزارت دربار هارون‌الرشید در آمده است تا گره‌گشای کارهای شیعیان باشد. روزی مردی شترچران به وی مراجعه کرد. چون وقت مراجعه، مناسب نبود او را نپذیرفت. پس از مدتی با محنت و تحت شرایط سخت امنیتی، پس از انجام مراسم حج، وزیر پوششی دربار هارون، خدمت امام(ع) رسید تا گزارشی تقدیم و توشه‌ای از محضر آن بزرگوار برگیرد. امام(ع) از پذیرفتن او خودداری کردند. هر چه اصرار کرد مفید واقع نشد. پرسید که دلیل این محرومیت چیست؟ فرمودند: به خاطر نپذیرفتن مرد شترچران! سپس افزودند: خداوند حج تو را نمی‌پذیرد مگر آن‌که رضایت او را جلب کنی. او عذرخواهی کرد و دلایل این عمل را عرضه داشت. فرمودند رضایت من مبتنی بر رضایت او است. عرض کرد: آقا! این‌جا مدینه است و ابراهیم شترچران در کوفه، چگونه می‌توانم رضایت او را جلب کنم و سپس خدمت شما شرفیاب شوم. فرمودند شبانگاه از دوستانت جدا شو به بقیع برو در پشت دیوار بقیع اسبی است، آن‌را سوار شو به قدرت خداوند فوراً تو را به خانة ابراهیم شترچران می‌رساند. از او عذرخواهی کن و برگرد. شبانگاه مأموریت را همان‌گونه که امام فرموده بودند، انجام داد. در خانه‌ی ابراهیم را کوبید و خود را معرفی نمود و ماجرا را برایش تعریف و تقاضای عفو کرد. ابراهیم گفت: «یغفر الله لک». خدا تو را ببخشاید. وزیر گفت: این‌مقدار کفایت نمی‌کند، باید پایت را روی صورت من بگذاری! ابراهیم نپذیرفت وزیر اصرار کرد. همین‌که ابراهیم پا روی صورت وزیر گذاشت وزیر با صدایی آرام گفت: «اللهم اشهد» خدایا تو شاهد باش. سپس از مسیری که رفته بود برگشت. وقتی به خانة امام رسید، در گشوده شد و امام سرباز خود را در آغوش کشید و او را بوسید (مجلسی، 1404 هـ . ق، ج 48 : 85) و اعلام رضایت فرمود و بدین‌سان عملاً آموخت که خدمت‌رسانی به مردم و توجه به آنان، رمز رابطه با ولی خدا است.

برخی شیوه‌های عملی

معمولاً در برداشت عمومی، وقتی بحث خدمت‌رسانی مطرح می‌شود، بیشترین توجه به سوی خدمات مادی و پولی نشانه می‌رود. در حالی‌که خدمت‌رسانی، مصادیق متنوع دیگری دارد که به مراتب ارزشمندتر و مهم‌تر از خدمت مالی و پولی است. ما در این‌جا به منظور ارائة دستورالعمل و راه‌کار عملی، به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

1ـ عدالت و مبارزه با تبعیض

یکی از ضرورت‌های زندگی جمعی، رعایت عدل و نفی تبعیض به منظور حفظ امید و آرمان عمومی به رشد و پویایی است. امیرالمؤمنین(ع) در سخن زیبایی تأکید می‌فرمایند که عدالت، پایة استقرار زندگی انسان‌ها است: «العدل حیاة» (آمدی: ذیل واژه) و در سخن دیگری، عدالت را نخستین آرمان و عمل والیان می‌دانند و آن را رمز محبوبیت والی در جامعه می‌شمرند. (رضی، نامه 53) و در کلامی دیگر آن‌را رمز استواری عالم معرفی می‌کنند: «العدل اساس به قوام العالم» (مجلسی، 1404

هـ . ق، ج 78 : 83).

در دستورهای ائمة دین آمده است که برای عموم مردم همان‌گونه باش که برای خودت و خانواده‌ات هستی؛ زیرا چنین رفتار بالسویه‌ای، قاطعیت سخن تو را افزایش می‌دهد و زیردستان را آرامش می‌بخشد (مجلسی، 1404 هـ . ق، ج 72 : 27).

نخستین خدمت شایسته به عموم کارمندان و افراد در جامعه، آن است که شخص مسئول از اعمال هرگونه نظر و ارفاقی بدون رعایت موازین عامه در حق افراد خاص اجتناب نماید و حتی اگر برادر فردی که مسئول است از او تقاضایی خارج از قانون کرده، چونان علی(ع) بر دست وی آهن تفتیده نهد تا توقع استئثار و ترجیح‌دادن وابستگان بر دیگران منتفی گردد.

2ـ ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با دیگران

یکی دیگر از خدمات فراموش‌شده در سیستم اداری ما، ارتباط مستقیم مسئولان با مرئوسان است. متأسفانه در عرف موجود، شخصیت افراد به تعداد گماشتگان دربار و حاجبان دیدار سنجیده می‌شود و هر تماسی؛ چه حضوری و چه غیرحضوری، با فیلتر افراد بسیاری کنترل می‌گردد و در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. در حالی‌که این نوع مدیریت‌ها، ارمغانی جز نفرت و خشم مردم و بیگانگی مسئولان از واقعیات و محبوس‌بودن در پس تاریک‌خانه‌های بی‌خبری و خودسانسوری ندارد.

حضرت علی(ع) در نامه‌ای به نمایندة خود در مکه می‌نویسد: پس از نماز ظهر و عصر در مسجد بنشین و به مراجعات مختلف شرعی، شهری و شکوائیه‌ها پاسخ بده و واسطة بین مردم و تو فقط چهرة تو باشد و هیچ‌کس را از ملاقات با خود محروم مدار؛ زیرا اگر کسی از پشت در اتاق تو به‌عنوان این‌که وقت ملاقات نیست، رانده شود