موارد احسان و انواع خدمت گذاری - نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
 
 
 
»» موارد احسان و انواع خدمت گذاری

موارد احسان و انواع خدمت گذاری

بیان موارد خدمت گذاری در دین به حدی زیاد است که گویی تمتم دستورات و فرمان های آن به نوعی از خدمت گذاری سخن می گوید.

موارد خدمت رسانی:

باید دانست که موارد خدمت تنها به رسیدگی های مادی خلاصه نمی شود. آیات و روایات و همچنین سیره معصومین از توجهات معنوی و خدمت عاطفی پر است. که در ذیل به بخشی از آنها می پردازیم.

1- احسان به پدر ومادر

قران کریم در این رابطه می فرماید:

و قَضی ربُّکَ ألاّ إیَاه و بالوالدینِ احساناً... پروردگار تو مقدر کرد که جزء او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو به سالمندی رسیدند.، به انها اُف مگو و بر آن ها پرخاش مکن و با آن ها به شایستگی سخن گوی و با ایشان مهربانی کن و با فروتنی در برابر آنان بگستر و بگو: پروردگا من! آن دو را رحمت کن. چنان که مرا در خردی پروردند.

اهمیت توجه و رسیدگی مادی و معنوعی به پدر و مادر از نظر خداوند به گونه ای است که بلافاصله پس از بیان توحید، بحث نیکی را بیان می فرماید.

قران در آیه دیگر به همین سیاق می فرماید:

واعبدوا اللهَ و لا تشرکوا به شیئاً و بالوالدین احساناً؛

خداوند را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر ومادر نیکی کنید.

خداوند متعال نخست بندگان را به بندگی و ترک شرک دعوت می کند تا اراده ها را قوی و نیتها راخالص کند و سپس به حق پدر و مادر توصیه می کند.

علی (ع) نیز می فرماید:

بِرُّ الوالدین أکبرُ فَریضة:  بزرگترین واجب، نیکی به پدر و مادر است.

همین بیان در آیه ای دیگر با اضافاتی موارد دیگری از احسان بیان شده است، آنجا که می فرماید:

و إذ أخَذنا میثاقَ بَنی اسرائیل

و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جزء خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم به زبان خوش سخن گویید و نماز به پا دارید و زکات بدهید، آن گاه جز اندکی از شما به حالت اعراض روی برتافتید.

دراین آیه به  احسان و نیکی ورسیدگی به پدر و مادر، به خویشاوندان و ایتام ومستمندان اشاره شده است و به یکی از شیوهای احسان که سخن خوش گفتن و زیبا سخن گفتن است، اشاره می کند.

همچنین برخی از روایات مسکنت را توضیح داده است. به طور نمونه ، روایتی است که می فرماید:

لَیسَ المسکین بالطوّاف و لا تردّده التّمرَتان و اللّقمه و القمتان و لکن المسکین المتعفف الذی لا یسال الناس شیئاً و لا یفطّنُ له فیتصدّق علیه:

مسکین، نه آن گدایی دوره گرد است و نه آن کسی که یکی دو دانه خرما و یکی دو لقمه نان می گیرد و می رود، بلکه مسکین آن ناداری است که مناعت و ثمرت نفس دارد، به گونه ای که دست سوال نزد مردم دراز نمی کند و کسی به تهی دستی او پی نمی برد تا بر وی صدقه دهد.

بنابراین روایت شناخت محرومین واقعی به خاطر مناعت طبع و قناعتی که دارند، بسیار سخت است و باید ابتدا ایشان را شناخت و سپس به حل مشکلات شان اقدام کرد.

2- احسان به خانه و خانواده

خداون متعال به نیکی کردن به خویشاوندان دستور داده است و می فرماید:

.... و بذی القربی....

دین اسلام به پیوند عمیق و گسترده مردم توجه ویژه داشته و به همین دلیل به صله رحم و احسان و نیکی به فامیل و خانواده تاکید می کند.

معمولاً گمان می کنیم که خدمت رساندن به دیگران از مرز خانه و خانواده بیرون است، حال آن که اولین قدم در راه خدمت و احسان از خویشاوندان نزدیک و خانواده شروع می شود. در حدیثی از حضرت سیدالشهداء (ع) در حق تقدم خویشاوندان به صدقه آمده است: سَمِعتُ رسول الله (ص) یقول: إبدأ بمن تعول: امّکَ و اباکَ و اختکَ و اخاکَ، ثمَّ ادناکَ فأدناک؛ امام حسین(ع) می فرماید: از رسول خدا شنیدم که فرمود: از خانواده ات شروع کن؛ مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، سپس به کسانی که در مرتبه بعد قرار دارند.

و پیامبر(ص) در حدیث دیگری تلاش برای حفظ آبرومندی خانواده و رفع نیازهای اهل و عیال صدقه به حساب آورده ومی فرمایند:

هر کار نیکی صدقه محسوب می شود و هر چه انسان برای حوائج زندگی خود وخانواده خود صرف می کند ، صدقه به حساب می آید و آنچه که انسان آبروی خود را با آن حفظ می کند، صدقه به حساب می آید و آنچه که انسان در راه خدا انفاق می کند، عوض آن را به او خواهد داد، مگر چیزی که صرف نمی شود یا در راه معصیت صرف گردد.

3- احسان به ایتام

خداوند متعال پس از بیان احسان به پدر و مادر و خویشاوندان، به حقوق ایتام اشاره کرده است و می فرماید: .... و الیَتامی

اسلام افراد با ایمان را و بندگان خدا را به نیکی در حق یتیمان توصیه میکند، تا آسیب بی سرپرستی، به یک تهدید فردی و اجتماعی تبدیل نگردد و راه سعادت و کمال در سایه حمایت های مردمی برای ایشان باز باشد.

4- خدمت به مستمندان

قران کریم در فرازی دیگر حقوق مستممندان را یادآوری می کند و می فرماید ..... و المساکین ما راجع به مسکنت و مساکین، در آینده بحث های مبسوطی ارایه می دهیم.

5- احسان به همسایگان

خداوند متعال سپس به نیکی در حق همسایگان دور و نزدیک سفرش می کند:

... والجارِ ذِی القُربی و الجار الجُنُب. با خبر بود ار حال همسایگان و هم محلی ها که عمری را در کنار یکدیگر سپری منمایند، لازم است. رعایت آداب و معاشرت، به جا آوردن حق و حقوق همسایگی و مراعات احوال یکیدیگر از وظایف انسانی و دینی یکایک هم شهریان می باشد. سفارش های ائمه معصومین (ع) و ادعیه و توجهاتی که نسبت به همسایگان داشته اند ، شهره آفاق است. دعای حضرت زهرا (ع) که به امام حسن فرمودند : الجار ثم الدار، از زیباترین شیوه های توجه و التفات به همسایگان است. احادیث فراوانی نسبت به رعایت حقوق همسایگان بیان شده است که به یکی از آنها اشار می کنیم.

از امام باقر نقل است که رسول خدا فرمود:

ما آمنَ مَن أمسی شبعاناً وأمسی جارهُ جائعاً؛ کسی که در حال سیری روز را به شب رساند در حالی که همسایه او گرسنه اسنه است، به من ایمان نیاورده است.

پیامبر در اسلام در اهمیت حق همسایگان می فرماید:

جبرئیل آن قدر درباره همسایه سفارش کرده که ما فکر کردیم شاید دستور دهد همسایگان از هم ارث ببرند.

6- خدمت به دوستان

نیکی به کسی که دوست و مصاحب انسان می باشد و در حوادث و ناگواری ها مونس و همدم محسوب می شوند، مورد توصیه قرآن کریم است. .... والصاحِبِ بالجّنب.

دوست معنای وسیعی دارد و همکاران و همسفران را شامل می شود و در پاره ای از روایات به همسر تفسیر شده است.

7- خدمت به در راه ماندگان و  بردگان

گروه دیگری که در ایات قرآن به آنها سفارش شده است، ابن سبیل، یعنی فرزندتان راه و بردگان می باشند:

... و ابن السَّبیل و ما ملکت ایمانُکُم.

احسان به در راه ماندگان و خدمت به برگان نیز ازجمله توصیه های قران کریم است.

8- احسان به مظلوم

خدمت رسانی به کسانی که توان احقاق حق خود را ندارند و بر ان ها ظلم روا داشته شده از اهمیت بیشتر برخوردار است. اسلام دینی است که به خاطر مظلوم و ستمدیده، از تیره و تباری که باشد ارج قایل است و مسلمانان را موظف به أداء  و برگرداندن حق او کرده است. و مبارزه با ظالمان را جزو دین قرار داده است.

دین اسلام سکوت و سکون در مقابل ظالمان را ذلت خوانده و مرگ در راه دفاع از مظلومین را شهادت و عزت می داند.

امیرالمومنین اول مظلوم تاریخ، اول مدافع مظلومین و سردار لشکر مبارزه با ظالمان می فرماید:

اذا رایت مظلوماً فاعنه علی الظالم؛

وقتی ستم رسیده را دیدی، او را در برابر ستمگر یاری کن.

کنایه از ان برای رساندن او به حقش و از هیچ کوششی فرو گذار مکن.

9- احسان به حیوانات

آوازه جهان غرب راجع به رسیدگی به حیوانات، گوش جهانیان را کر کرده است. آنان که حقوق بشر را زیر پا میگذارند و میلیون ها انسان بی گ

ناه را زیر آتش بارهای سنگین خود به چنگال مرگ می سپارند، داعیه دار حقوق حیوانات می باشند و آنان که برای شناسایی سگانشان شناسنامه تهیه می کنند، گاه هویت جمعی انسان های مظلوم دنیا را ناشناخته اعلام کرده و با اتهامات واهی آنان را ضد حقوق بشر و مهدور الدم معرفی می نمایند.

اما اسلان نه در قرآنت نه در قرن تکنولوژی امروز، بلکه از قرن ها قبل عزت و غیرت انسانی را داده، با ارایه جهان بینی خاص، همه چیز را مخلوق و مصنوع خداوند و دارای شعور دانسته و آنان را صاحب ارزش می داند. از جمله سفارشات دین و بزرگان آن رسیدگی به حیوانات است که به چند نمونه اشاره می کنیم.

امام باقر در سفارش لطیف و عاطفی می فرماید:

خداوند تبارک وتعالی، خنک کردن جگر سوخته را دوست دارد ، هر کس جگر تشنه ای را از حیوان و غیر حیوان سیراب کند، خداوند در ان روزی که هیچ سایه ای جزء سایه او نیست. سایه اش دهد.

سفارش امیرالمومنین در اخرین سحر زندگی خود به دخترش که به مرغاییان رسیدگی کن، هیچ گاه اذهان شیعه بیرون نمی رود و همواره در شهادت علی (ع) خطباء و وعاظ در بیان روح لطیف امام به این توصیه ایشان متذکر می شوند.

10- احسان به عموم مردم

نیکی و خدمت رسانی محدود به مرزهای جغرافیایی، آیین و مذهب و دارایی وناداری، پیر و جوان و حتی خوب و بد نیست و در یک کلمه آن جه از ما خواسته شده است، بذل احسان و ارایه خدمت به عغموم مردم است.

رسول گرامی اسلام می فرمایند:

بالاترین میزان خرد و رأی بعد از دین داری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک وبد است.

و امیرالمومنین علی (ع) می فرماید:

به همه مردم خوبی کن، زیرا نزد خدای سبحان هیچ چیز به اندازه خوبی کردن و خیر رساندن ارزش ندارد.

11- احسان به اسیر

از جمله انواع احسان، خدمت به کسانی است که در جنگ به اسارت در آمدهاند و غریب و بی کس می باشند. اسلام حتی به کسانی که تا ساعتی قبل در صف دشمنان بودند و شاید عزیزان ما را به شهادت رساندند و هم اکنون در دستان عدالت اسلامی گرفتار آمده اند ، به احسان مدارا توصیه می کند.

رسول اکرم اسلام (ص) در این باره می فرمایند:

أفضل الصدقه علی السیر المخضر عیناه من الجوع؛

بهترین صدقه صدقه ای است که به اسیری که چشمانش از گرسنگی تیره و تار شده، داده می شود.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( سه شنبه 88/2/29 :: ساعت 4:0 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات عربی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات زبان فارسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات علوم زیستی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات شیمی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات فیزیک 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات ریاضی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات دین و زندگی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
هندبوکهای مهندسی فلزات ASM
بزرگترین منبع اطلاعاتی جانورشناسی
گنجینه کتاب
پکیج طلایی تست زنی به روش مهندسی معکوس شامل 7 سی دی و 5 جزوه دیج
کتابخانه الکترونیکی شعرای معاصر
[همه عناوین(578)][عناوین آرشیوشده]


کلیه[18] . متوسطه[17] . رشته[17] . شاهد[15] . امام[14] . پیش[13] . دانشگاهی[13] . دبیرستان[13] . ایثارگران[12] . کشوری[12] . دی[11] . خرداد[10] . نمونه[10] . انسانی[9] . سوال[8] . Pro[7] . ماه[7] . v[6] . اسفند[6] . 1[6] . جواب[6] . چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم ؟ دانش آموزان چه می توانن[6] . تیر[5] . اول[5] . شهید[5] . فارسی[5] . نجفی[5] . نرم افزار[5] . مجموعه[4] . مدارس[4] . گروه[4] . کشور[4] . شناسی[4] . سوالات[4] . سال[4] . خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن ...[4] . بازی[4] . خارج[4] . تجربی[4] . تهران[4] . آداب خدمت‏رسانى[4] . اراک[3] . Speed[3] . 85[3] . Flash[3] . for[3] . جبرانی[3] . حذف[3] . خمینی[3] . ریاضی[3] . سوالخرداد[3] . شعبده[3] . علامه[3] . نمونه2[3] . قدرتمند[3] . فیزیک[2] . فیلم[2] . فایل[2] . فتوشاپ[2] . گیر[2] . مدیریت[2] . مرکزی[2] . لوازم[2] . نشانه های ابرار و خدمتگزاران[2] . نقش[2] . نگار[2] . نمونه سوالات فیزیک 1 دانلود نمونه سوالات فیزیک 1 <**ا[2] . هاریاضی[2] . هازمین[2] . هازیست[2] . ها[2] . هاعلوم[2] . و[2] . وظیفه خدمت‏رسانی از آن جا که جامعه اسلامی یک واحد به هم پیوسته[2] . ویرایش[2] . ویندوز[2] . علوم[2] . عربی[2] . روایت[2] . شوک[2] . زیست[2] . سرعت[2] . زمین[2] . دزد[2] . دهنده[2] . تی[2] . خدمت گذاری و زیادى روزى چند چیز سبب افزایش خیرات و ثواب مى‏شود،[2] . تذهیب[2] . تبدیل[2] . پاداش احسان[2] . پایه[2] . ای[2] . بهترین[2] . بهشتی[2] . اسکریپت[2] . In[2] . Converter[2] . 86[2] . 87[2] . |[2] . 79[2] . All[2] . Backup[2] . One[2] . 83[2] . Need[2] . Patch[2] . اجتماعی[2] . ادبیات[2] . اسکلت[2] . استان[2] . آموزش[2] . آبسال[2] . Stronghold[2] . Studio[2] . SWF . The . tools . Top . Ultimate . Undercover . Utilities . آتلیه . آثار تربیتى خدمت رسانى . آثار خدمتگزاری . آخرین . آداب احسان . Video . Vista . Windows . WMV . XaraD . Xilisoft . آمیز . ابزارهای . ابزاری . اپل . اتش . اتوماتیک . آسان . آماده . آمار . استفاده . استودیو . اسلیمی . ازظهر . اسپید . PES . photo . Photoshop . Pinnacle . Platinum . Player . Plus . Portable . Of . 84 . Outpost . Pack . SQL . Strike . Professional . Recorder . recovery . Response . Ripper . Safari . SBMAV . Secret . serial . serialDriver . Server . Shift . Sims . soeditor . Sound . SP . Bandwidth . Banner . BSplayer . Business . C&C . Card . cd . Cleaner . ClipFisher . CloneDVD . collection . Allok . Amayeta . AnFX . Apex . Apple . ArcGIS . Archmodels . Arial . ASF . Ashampoo . Auto . 80 . |با . 2 . 74 . 75 . 77 . Accelerator . Adobe . Adobe® . Age . Aleo . Counter . CS . DeleteOnClick . Designer . Disk . Download . DVD . Edition . Effect . Empires . Encrypt . Enterprise . Evermotion . FIFA . Final . Firewall . Intro . IV . Kids . l . Legends . LimeWire . LITE . Madness . Maker . Mass . Monitor . MOV . MySQL . FrameMaker® . Games . Generals . Genius . Glary . graphic . GTA . Handy . HDDLife . HiDownload . اشتراک . اضافی . اطلاعات . افزاری . افزایش . افسانه . امارات . انگشتی . انگیزه ها در خدمتگزاری خدمت امری است پسندیده اما آنچه ارزش آن ر . انواع . اهمیت و جایگاه خدمت رسانى خدمت رسانى یعنى سود رسانى و خیر رسانى . امام على(ع) و کارگزاران از ابعاد الهام بخش در سیره امام على(ع) . ان . انتقال . بهینه . بیسکویت . ایثارگرانزیست . بازدید . بازیهای . بالن . باند . بر آوردن حاجات مردم . برابر . بزرگان و پیام خدمت شان . بعد . بعنوان . به چه کسى نیکى کنیم . پرسش مهر 9،پرسش مهر9،خدمت رسانی،خدمتگزاری،عدالت،هدف ازخدمت،پرسش . پشتیبان . پنجم . پهنا . پی . تبلیغات . تجربه . پک . تردستی . ترین . تصاویر . تعمیرات . توپ . توسط . تجربیدبیرستان . حرفه‌ای . حضرت امام راحل(ره) و خدمتگزاری " با دلی آرام و قلبی مطمئن و رو . جذاب . جنون . ثبت . جادویی . خانگی . خدمت به مردم در پرتو مسئولیت پذیری، از منظر رهبری بنابر عقیده ا . خدمت رسانى .
 

>> بازدید امروز: 109
>> بازدید دیروز: 149
>> مجموع بازدیدها: 534835
» درباره من «

نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

زعفرون
ܓ❥استخدام, اشتغال, کسب درآمد ܓ❥
سی شاپ
فروشگاه دی شاپ
یوزرنیم پسورد nod 32
خوداشتغالی, طرح اقتصادی زودبازده, استخدامی
سوالات کارشناسی ارشد
محبوبترین ها
مهشاپ
بازی و نرم افزار موبایل [42]
جک [65]
مقاله [68]
روانشناسی [101]
مشاوره [75]
جورواجور [47]
[آرشیو(21)]

» آرشیو مطالب «
هفته اول مهر87
هفته دوم مهر87
هفته سوم مهر87
هفته چهارم مهر87
هفته اول آبان87
هفته ادوم آبان87
هفته سوم آبان87
هفته چهارم آبان 87
هفته اول آذر 87
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر87
هفته چهارم آذر87
هفته اول دی87
هفته دوم دی87
هفته سوم دی87
هفته چهارم دی87
هفته اول بهمن 87
هفته دوم بهمن 87
هفته سوم بهمن 87
هفته چهارم بهمن 87
هفته اول اسفند87
هفته دوم اسفند87
هفته سوم اسفند87
هفته چهارم اسفند87
هفته اول فروردین88
هفته دوم فروردین88
هفته سوم فروردین88
هفته چهارم فروردین88
هفته اول اردیبهشت88
هفته دوم اردیبهشت88
هفته سوم اردیبهشت88
هفته چهارم اردیبهشت88
هفته اول خرداد 88
هفته دوم خرداد 88
هفته سوم خرداد 88
هفته چهارم خرداد 88
هفته اول تیر 87
هفته دوم تیر 87
هفته سوم تیر 87
هفته چهارم تیر 87
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
افسانه جومونگ
گزارش تصویری عاشورا
افسانه جومونگ

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
گل باغ آشنایی
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
عاشق آسمونی
آخرالزمان و منتظران ظهور
تکنولوژی با طعم دوستی
نذر آقا
آنلاین گلچین
ای نام توبهترین سر آغاز
لنگه کفش
اسپایکا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
فروشگاه بیستِ بیست
سلطان شادمهرعقیلی...احسان عطارتبادکان
● بندیر ●
دیار عاشقان
تغییر مطلوب
%% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
****شهرستان بجنورد****
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
شعر انتظار ( مهدیانه )
یادداشتها و برداشتها
سارا احمدی
جهاد ادامه دارد...
پرنسس زیبایی
ما تا آخرایستاده ایم
ناز آهو
بانوی پایتخت
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام

دوستی و دوست یابی
قصرماشین
توشه آخرت
مهر 84
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
دلتنگی های مـــــــــــــــن
دستگاه پاپ کورن ساز
ست سارافون ودامن شلواری نیلوف
عمو همه چی دان
مکاشفه مسیح
فتو بلاگ
راه های و فواید و تاثیر و روحیه ... خدمتگذاری
سوالات کارشناسی ارشد 91 , 92
سرود عرش
مقالات مشاوره و روانشناسی و اختلالات روانی و رفتاری
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

اسرائیل کودک کش، اسرائیل بچه کش، اسرائیل آدم کش، اسرائیل تروریست
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند)
چرا اینجوری؟
وبلاگ مرزداران عشق * ایران *
عاشورای سرخ،انتظارسبز
عدالت جویان نسل بیدار
خبرهای اسبفروشان
کودکان استثنایی
جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32- Kaspersky - Avira
یوزر آنتی ویروس و مسابقات تبیان و راسخون و قرآنی
زورخانه باباعلی
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
مهدویت
نور الهی
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
روان شناسی و اتیسم
حب الحسین اجننی
*آوای ققنوس *
یاسوج عــــشقـــــولـــــک
تعقل و تفکر
شب مهتابی
منتظر بیداری
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
حـــــکــــمــــت آ بــــــــاد
کتاب الکترونیکی
کشکول
روان شناسی
آپدیت جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32
سرزمین انتظار
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
کودک هشتاد و هشت علی زارع
عوامل پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟ عکس جالب
تنها
سایه ی همیشگی من
کوهنوردی
به نام خدا
افکارسادات افغانستان
اگه احمدی نژاد 50 کیلو وزن داره 45 کیلوش جیگره
طوفان در پرانتز
عکس بازیگران ، پیامک ، دانلود بازی نرم افزار ، کد متفاوت ، مقاله
پرسش مهر 10
هوای بارانی
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
هر چی که بخواهی هست
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
اختلالات و مشکلات جنسی
اقاقیای من
سوپر لینک خشگل دختر
میعادگاه
عکس لود
همه چی هست؟!!!!
خفن سرا
عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
یا امیر المؤمنین
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
دانشمندی برای تمام فصول
مسیح اندیمشک
سکوت نیمه شب
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
کوچک های بزرگ
دختر و پسر ها فراموش نکنند اینجا مرکز عکس های جدید ودانلوده
سریال افسانه جومونگ
ماهیان آکواریمی
چی داری؟ عکس ....
مشکلات زندگی جنسی آیا در زندگیتان ؟؟؟؟
پیچیدگی سکوت
متفاوت
حدیث نفس
یادداشت های یه آسمونی
هر چی دوس داری اسمشو بذار
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
رنگارنگ
دلتنگی.تنهایی.مهربونی
لینک باکس
منتظران دل شکسته
شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
آخرین خبرها last news
اس ام اس عاشقانه اس ام اس سرکاری - sms love - smsi.parsiblog
روح .راه .ارامش
::::: نـو ر و ز :::::
سلام محب برمحبان حسین ع
دنیا به روایت یوسف
پشت خطی
در سایه سار وحدت
جک،عکس،نرم افزار
گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
عدل
سوالات کنکور دکتری
شاید تو باشی...
دلمه پیچ, دستگاه دلمه پیچ Dolmer
هسته گیر آلبالو
دل خوش
قالب بستنی ساز کودک
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
روان شناسی
آموزش شنا در خانه
هایپرمارکت
گلچین اینترنتی

» صفحات اختصاصی «

» وضعیت من در یاهو «
یــــاهـو
» طراح قالب «